Elka

facebook   twitter   youtube

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

Serija crteža "Bljuvocvet i druge priče u slici"

Tokom 2017. godine nastao je (i nestao) ciklus crteža "Bljuvocvet i druge priče u slici). Nakon samo jednog prikazivanja realnih objekata u prostoru, crteži su prestali da postoje u formi...

MACHO 2017

Iz ciklusa "nGazdin konj",  "MACHO 2017",  Akril i ulje na platnu, 135x157 cm, 2017.

Melancholic Samantha

Iz ciklusa "nGazdin konj",  "Melanholic Samanthas",  Akril i ulje na platnu, 157x135 cm, 2017.

Waiting for Venus to call

Iz ciklusa "nGazdin konj",  "Waiting for Venus to call",  Akril i ulje na platnu, 500x100 cm, 2017.

American renaissance II

Iz ciklusa "nGazdin konj",  "American renaissance II",  Akril i ulje na platnu, 270x157 cm, 2016.

OSNOVA ZA ANALIZU: MUZIKA KAO PODSTICAJNO SREDSTVO NA KOLEKTIVNU EKSTAZU NASUPROT MUZICI KAO SEPARATORU, IZOLATORU MODERNOG ČOVEKA Nasuprot kolektivnoj ekstazi koju je muzika izazivala kod ljudi, pa nekada poprimala obik kolektivne bolesti* u radu na 24 HOURS OF BODYROCKING želim da…
Pripadaš generaciji umetnika koja je, na neki način, bila izolovana tokom studija, a opet toliko otvorena prema novinama u umetnosti? Generacija umetnika kojoj pripadam je po svemu bila „rubna“ generacija. Počev od činjenice da smo se nalazili na prekretnici društveno-političkih…
. PIKSEL je osnovna jedinica vizuelne informacijenovog doba.. Tokom prethodne dekade svaka je informacijaPIKSELIZOVANA putem medija: TV-monitora,telefona, led-ekrana.... Nova gene racija je stasala na pikselu. Danas zadovoljavamo potrebe PIKSEL GENERACIJE.. ONA prima ogroman broj vizuelnih informacijaneverovatnom brzinom.. Većim delom na…
"Magic Vox" 135x158 cm, akrilik, april 2014, Za sve u životu treba imati rezervni plan i rezervnog zeca.
"Monat, Angela und Jungen" 158x135 cm, akrilik, april 2014, Slika sa upisanim kontekstom: Jelena Gorichki E, aj nek neko nađe politiku ovde!10. април у 11:29 · Свиђа ми се Nikola Zivic Izvorni Cekovski, vuces na rusku stranu10. април у 12:25…
"Frauenförster" 158x135 cm, akrilik, april 2013, Tokom jedne noćne vožnje kroz peskovite predele Deliblata farovi automobila su na trenutak bacili svetlo na neobičnu slliku. Lovočuvarke obasjane mesečinom.
"Super Hero Time" 158x135 cm, akrilik, april 2013, Imam 35, živim sa majkom, nemam posao, u slobodno vreme spašavam Svet.

Biografija|Reference|Kontakt Copyright © 2013. Elka.rs - Sva prava zadržana - Dizajn Studio ClickMan