Prikazivanje članaka po tagu Centar za savremenu kulturu Konkordija

sreda, 27 mart 2013 11:08

Me and my bad painting

2001. godine u centru za savremenu kulturu Konkordija u Vršcu održana je izloža sa topikom "choose me!" koja je razmatrala, u okviru tribine sa istom temom put mladog umetnika nakon završetka Akademije. Učesnici tribine su imali dva opoziciona stava po pitanju načina afirmacije mladih umetnika. Jednu ideju o besmislu "posrednika" je zastupao Jovan Čekić koji tada kaže "u trenutku ekspanzije globalne mreže-interneta mi više nemamo potrebu da odlazimo u tzv. centre-meke umetnosti. Zahvaljujući globalnoj mreži i Vršac u ovom trenutku može biti taj centar". Biljana Tomić zastupa ideju o menadžerskom pristupu u kome je mladom umetniku neophodan "posrednik". Tribini, za koju sam namerno odabrala temu koja me se lično doticala, prisustvuju i kolege sa moje klase koje su upravo na završnoj godini studija i dele istu dilemu. Begraund čitave priče je moje, tada neestetsko slikarstvo rađeno na jeftinom materijalu bez ikakvog fetišističkog odnosa autora prema njemu. Na koncu je tendenciozno ostavljeno da propadne i nestane. Nakon ove izložbe-tribine  napoštam slikarstvo i odlazim u svet novih medija da proverim Čekićevu teoriju koja mi se u tom trenutku čini bliža.

Kategorija: Slikarstvo